INIS

Intersexuella i Sverige

-

-


-
Fakta


Har intersexuell något med sexuell läggning att göra?


Nej. Ordet intersexuell är en översättning av det engelska ordet intersex där sex betyder kön. Ordagrant skulle ordet kunna översättas till ungefär mellankönslig, dvs. någon som är född med könsorgan som bär spår av både man och kvinna.Är inte intersexuella tillstånd hos barn något synnerligen ovanligt?


Nej, inte jämfört med andra medicinska tillstånd, som t.ex. Cystisk fibros. Det födds ungefär 1 intersexuellt barn per 1500.Kan ni ge exempel på några intersexuella syndrom?
Varför använder ni inte termen hermafrodit ?


Hermafroditism förekommer inte biologiskt hos människan, vilket gör termen vilseledande. Ordet har också historiskt används på ett sätt som gör att få, om ens någon person med DSD, vill förknippas med det.Vad står förkortningen DSD för?


DSD är en engelsk förkortning som står för Disorder of Sex Development. DSD definieras enligt följande:

Medfött tillstånd i vilket könets kromosomala, gonadala (= könskörtlar, dvs. testiklar eller äggstockar) eller anatomiska utveckling är atypisk.Support groups


Accord Alliance
www.accordalliance.org

Intersex Society of North America
www.isna.org

Androgen Insensitivity Syndrome Support Group (AISSG)
www.aissg.org

Bodies like ours
Intersex Information and Peer Support

www.bodieslikeours.org/forums

AIS Support Group Australia
home.vicnet.net.au/~aissg/