INIS

Intersexuella i Sverige

-

-


-
DSD-Life


DSD-life är ett EU-projekt som startade den 1 oktober 2012 och vars mål och syfte är att förbättra vården för personer med DSD.DSD-Life-projektet har ett konsortium som består av 15 erfarna specialister inom endokrinologi, psykologi, kirurgi, gynekologi och etik. DSD-Life-studien kommer att utveckla evidensbaserade riktlinjer för sjukvården i Europa. Projektet kommer också att tillhandahålla allmän information till sjukvårdens personal kring DSD.De medlemsstater inom EU som deltar i studien är: Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Sverige, Nederländerna och Polen.De områden som projektet framförallt fokuserar på berör livskvalitÚn: övergripande livskvaliÚ och psykologiskt välbefinnande, psykosexuell utveckling, vårdkvalitÚ och tillfredställelse med vården, samt ämnesomsättning.Projektet fokuserar på pateintens åsikter, etik och kulturellt sammanhang. Patientföreningar har kontaktats för att införliva patienters såväl som föräldrar syn, idÚer och åsikter i studien.Sökandet efter deltagare till studien startade 2013.Länk till DSD-LifeSupport groups


Accord Alliance
www.accordalliance.org

Intersex Society of North America
www.isna.org

Androgen Insensitivity Syndrome Support Group (AISSG)
www.aissg.org

Bodies like ours
Intersex Information and Peer Support

www.bodieslikeours.org/forums

AIS Support Group Australia
home.vicnet.net.au/~aissg/