Användaravtalet

Genom att använda detta forum, förpliktar du dig till att inte bedriva personangrepp, eller på annat sätt hota eller trakassera andra medlemmar.
Du får heller inte sprida det som sägs på detta forum till andra diskussionsforum på nätet, eller i media.

All form av SPAM eller reklam i detta forum är förbjudet.

Vi avråder sjukhuspersonal att ansöka om medlemsskap, då vi vill att detta forum enbart ska vara till för föreningen INIS medlemmar och närstående.

Diskussionsforumets administratör har rätt att avstänga dig från detta forum om du bryter mot ovan förhållningsregler.