INIS

Intersexuella i Sverige

Bli medlem!

Teckna medlemsskap!

DSD-Life


Ett EU-projekt för att förbättra vården för personer med DSD.

INIS är en stödförening för personer med DSD i Sverige. Vår målsättning är:

  • att fungera som en stödgrupp för personer med DSD (intersexuella) och deras nära och kära;
  • att ge saklig information om olika medicinska tillstånd som orsakar DSD (intersexualism);
  • att verka för att ingen medicinskt information från sjukvården undanhålls från vare sig föräldrar eller intersexuella själva.

INIS strävar efter att göra slut på skammen som omger de av oss som är födda med avvikande könsorgan. Vår förhoppning är att vi kan bli ett stöd för varann, och att denna sajt kan bli ett första steg till (själv)förståelse, (själv)insikt och (själv)respekt.Support groups


Accord Alliance
www.accordalliance.org

Intersex Society of North America
www.isna.org

Androgen Insensitivity Syndrome Support Group (AISSG)
www.aissg.org

Bodies like ours
Intersex Information and Peer Support

www.bodieslikeours.org/forums

AIS Support Group Australia
home.vicnet.net.au/~aissg/